Saturday, September 22, 2007

ang mansanas

natagpuan na....

ang prutas sa paraiso na naging dahilan ng unang kasalanan ni Eva...

No comments: